ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, March 8, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၉)

ေမးထဲကို Myanmar Lady from Singapore ဆိုၿပီးဝင္လာတဲ့အတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Disclaimer: ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုး၊ ေမးေစတမန္က႑တြင္တင္ေပးေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ မူဗီမ်ားသည္။ ေပးပို႔သူမ်ားေပးပို႔လာသည့္အတိုင္းတင္ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၊ ထိုဓာတ္ပံုမ်ား၊ မူဗီမ်ားသည္ ျမန္မာအစစ္ျဖစ္ျခင္း၊ အတုျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုးမွ တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com
http://www.mediafire.com/?5wqstftj7g6xhjb


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...