ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, May 5, 2012

အစြန္းထြက္တန္ဖိုးေလး

ေနာက္ထပ္တင္ေပးရန္မ်ားရွိပါေသးသည္။ အခုေတာ့အျမည္းေလးပါ ........


Photobucket

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...