ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, July 3, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၁၇)

မူဗီဖိုင္ေလးပါပို႔လာပါတယ္။ အခုေတာ့ ဓာတ္ပံုေလးပဲတင္ေပးလိုက္ဦးမယ္ ။ေနာက္ေတာ့မွ မူဗီေလးကို ၾကည္ခ်င္စဖြယ္ျပင္ဆင္ၿပီးျပန္တင္ေပးပါမယ္။ ေပးပို႔သူကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...