ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, March 29, 2013

ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုး နည္းပညာဆိုင္ရာဘေလာ့ စတင္ျခင္း

imagebam.com

ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုးရဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳေရးေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုး (နည္းပညာ) ဘေလာ့ကို စတင္ထုတ္လြင့္လိုက္ပါတယ္။ ႏွာသခင္နဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားရဲ့ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈပါ။

 ေျပာခ်င္တာတစ္ခုက .... ဒီနည္းပညာဘေလာ့ကို တည္ေထာင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို နည္းပညာဂုရုႀကီးေတြဆိုၿပီး မယူဆေစခ်င္ပါဘူး။ မိမိရွာေဖြသိရွိထားတာေလးေတြထဲက မိတ္ေဆြေတြအက်ိဳးရွိေစမဲ့အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ေရြးျခယ္တင္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
လိပ္စာက http://www.dotathnartech.blogspot.com/

ႏွာသခင္

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...