ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, July 16, 2013

ေမးေစတမန္

ကိုယ္တိုင္ခိုးရုိက္videoမွchipျပားျပန္ကူးထားလို႕ပါ။ျမန္မာစစ္စစ္။ ဟုေပးပို႔လာပါသည္။

Download

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...