ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Monday, April 9, 2012

တဏွာမဟာသႀကၤန္စာ

သူရိယအမည္ရွိေတာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ မိန္ရာသီေနာက္ဆံုးနဝင္းမွ မိသရာသီအဦးဆံုးနဝင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္ရာ။ ျမန္မာတို႔အယူအားျဖင့္ သႀကၤန္က်၏။ တာဝတိသာနတ္ျပည္မွ နတ္တို႔သနင္းသၾကားမင္းသည္ဝဲဘက္လက္တြင္ လက္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ ၊ ယာဘက္လက္တြင္ အမ္ ၁၆ ေသနပ္ကိုင္လွ်က္လည္းေကာင္း၊ ခါးတြင္ႏွစ္သိန္းတန္ဖံုးခ်ိန္လွ်က္လည္းေကာင္း သံရည္ႀကိဳစက္အပ္ရန္ရွိေသာ ကားေဟာင္းတစ္စီးအားစီး၍လည္းေကာင္း ဆင္းသက္အံ့၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယကၡဳႏွစ္တြင္ ထိပ္ေျပာင္သူတို႔ေကာင္းစားအံ့၊ လက္နက္ကိုင္သူမ်ားလက္ေတာ့ကိုင္၍ ေဒါက္တာခ်က္ႀကီး၊ ညမင္းသား၊ အခ်စ္တကၠသိုလ္တို႔ထံ အေရာက္သြားၾကအံ့။

သၾကားမင္းသည္ ၄င္း၏ ေခြးသားေရပရပိုဒ္ႏွင့္ ေရႊပရပိုဒ္မ်ားအား ဖေယာင္းအသုပ္ခံရမည္စိုးရိမ္၍ မီးခံေသတၱာအထပ္ထပ္ျဖင့္ထည့္ကာနတ္စစ္သည္မ်ားၿခံရန္၍ လူ႔ျပည္သို႔သယ္ေဆာင္လာအံ့။

ထမင္းပြဲတြင္ ကန္ဇြန္းရြက္၊ ငါးပိရည္၊ တို႔စရာတို႔မင္းမူအံ့။ ရပ္ကြက္တိုင္းတြင္ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အင္ဗာတာ၊ မီးစက္မ်ား မ်က္ႏွာပြင့္အံ့။


လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားပံုမွန္ျပတ္ေတာက္အံ့၊ မီးမလာျဖင့္ လူအမ်ားေစာေစာအိပ္ယာဝင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ၾက ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကေလးမ်ားႏွစ္ဆတိုး၍ေမြးဖြားၾကအံ့။


ယခုႏွစ္သည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူစြမ္းေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပင့္ကူလူသား (Spida Man)၊ လင္းႏို႔လူသား (Bat Man) တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလည္း ပုတ္သင္ညိဳလူသားမ်ား လႊတ္ေတာ္ၾကီးမ်ားအတြင္းမွ ေပၚထြက္အံ့။


ႏွာသခင္

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...