ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Monday, April 30, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၁၁)

ေမးထဲေရာက္လာတာပါ။ ပံုေတြအမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္။ ဆက္တင္ေပးပါဦးမယ္။ ........... ေပးပို႔သူကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။


Photobucket

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...