ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, August 11, 2012

Dr. Than Htut Aung's keeping from Tarmwae

image host image host image host image host image host image host image host 
ေပးပို႔သူတင္ေပးေစလိုသည့္စာသားကို ေခါင္းစဥ္အျဖစ္တင္လိုက္ပါသည္။ .......

သတိျပဳရန္။   ။ပံုပါေကာင္မေလးမွာ ေဒါက္တာဂ်ာနယ္လစ္ႀကီး၏ ေကာင္မေလးဟုတ္၊ မဟုတ္ႏွင့္ပက္သက္၍ တို႔တဏာအစည္းအရံုးမွ ေဝဖန္ပိုင္းျခင္းႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါဂ်ာနယ္လစ္ႀကီးသည္ Discovery မွေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို ကီပင္စြဲ၍ တာေမြတြင္ တိုင္ခန္းတစ္ခန္းငွားေပးထားသည္ကိုေတာ့ ခိုင္လံုေသာသတင္းရပ္ကြက္မွသိရထားပါသည္။

ႏွာသခင္

We, the member of Dotathnar Aseeayong, cannot say that whether the above mentioned girl is a real secret wife of Dr. Than Htut Aung or not. But according to trusted sources we can say that Dr. Than Hutu Aung keep his secret wife from Discovery  at a flat situated in Tarmwae, Yangon.

Hnarthakin

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...