ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, April 20, 2013

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္

မန္းေလးသူ (Home Made) ဟုေမးထဲေရာက္လာျဖင့္တင္ေပးလိုက္ပါသည္။
ေပးပို႔သူကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...