ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, September 10, 2014

ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုး၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ

ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုး၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ကိုစတင္လႊင့္တင္လိုက္ပါၿပီ။
Like လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုးမွ အခ်ိန္ႏွင့္တျပည္းညီ တင္ဆက္မႈမ်ားကို
သင္လက္လြတ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။


ဒီလင့္ကိုႏွိပ္၍ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာသို႔သြားပါ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...