ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, September 20, 2014

ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုး၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ


ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုး၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုး အမည္ျဖင့္ရွိေသာ အျခာေသာ Facebook ဂရုမ်ား၊ Page မ်ားသည္ ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ မည္သို႔မွ ပက္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုး၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာကို Like လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အသစ္တင္သမွ် post မ်ားကို မလြတ္တန္း ရရွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္း dotathnar@gmail.com သို႔သာမကပဲ Facebook Message တြင္းသို႔လည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာကို သြားရန္အတြက္ ေအာက္မွလင့္ကိုႏွိပ္ပါ။

Facebook Page


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...