ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, September 3, 2015

ဒို႔တဏွာ ေမးေစတမန္ (မူဗီ)

ေလာေလာလတ္လတ္ ေပးပို႔လာတဲ့ မူဗီျဖစ္ပါတယ္။
ေပးပို႔သူကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး Download လုပ္ပါ။


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...