ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, September 3, 2015

ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုး၏ တရားဝင္ Facebook Page

ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုးမွာ အခါအားေလွ်ာ္စြာတင္ေသာ post မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တျပည္းညီ သိရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ .....
အစည္းအရံုးဘေလာ့တြင္ တင္မထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္
Official Page ကို Like လုပ္ထားၾကပါ။

လိပ္စာက https://www.facebook.com/dotahanar

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...