ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Monday, October 31, 2011

အင္ဒိုမေလးမ်ား

အင္ဒိုနီးရွားမေလးပါ နာမည္က (Dewi) တဲ့။ ျမန္မာဆိုဒ္ေတြမွာ ျမန္မာပံုဆိုၿပီးတင္ထားတတ္ၾကတယ္။


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...