ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, February 10, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၈)

ေမးထဲဝင္ေနတာၾကာပါၿပီ ခရီးထြက္ေနရလို႔အခုမွတင္ေပးျဖစ္တာပါ။ ေပးပို႔သူ ကိုကိုဘာဂ်ာတုတ္ႀကီးအား တဏွာကိုကိုဘာဂ်ာတုတ္ႀကီးအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.comhttp://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5806374213197377986#editor/target=post;postID=6168946614298784043 imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...