ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, February 28, 2012

စေနမင္းႀကီး၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္း

စေနမင္းႀကီးစြန္႔က်ဲေသာ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အထင္ကရ ျမန္မာဆိုဒ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ စေနမင္းႀကီးေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးေသာ ပံုမ်ားအား ဒို႔တဏွာအစည္းအ႐ံုးမွကူးယူကာFrom Email ဟုေဖၚျပကာ ျပန္တင္ထားသည္ကို စေနမင္းႀကီးမွ ေတြ႔ရသျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုလွာ႕၍ ယခုပံုမ်ားကို ေရစာမ်ားျဖင့္တင္လိုက္ပါသည္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...