ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, February 23, 2012

စေနမင္းႀကီးမွထပ္မံစြန္႔က်ဲပါသည္

စေနမင္းႀကီးမွ လက္ေဆာင္အျဖစ္စြန္႔က်ဲေပးေသာပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲဆီးရီးလိုက္တင္ပါမည္။ အခုေတာ့ ဒီေလာက္ပဲထင္ထားေပးပါမည္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...