ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Sunday, June 24, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္ (၁၅)

ေမးထဲေရာက္လာတာပါ။ ေမးေစတမန္ (၁၄) ထဲက ေကာင္မေလးရဲ့ပံုလို႔ဒို႔တဏွာအစည္းအရံုးက ယူဆပါတယ္။ location မတူေပမဲ့ ရင္ဘတ္ကအမွတ္ကေလးက တူေနတာေၾကာင့္ပါ။ အခုမွအသစ္ထပ္ေရာက္လာလို႔ထပ္တင္ေပးလိုက္တာပါ။ ေပးပို႔သူကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။




imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...