ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, June 14, 2012

ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားသည္ ဘဂၤါလားေဒရွ္႔မွခိုးဝင္လာသူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝပါ။ ကမာၻမွသိနားလည္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ အဂၤလိပ္လိုေရးတင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကမွ လူမ်ား)ႏွင့္ Friend မ်ားျဖစ္ေစရန္ လုပ္ထားပါ သို႔မွသာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥအျဖစ္မွန္ကို သူတို႔သိမည္ျဖစ္သည္။

၂။ Facebook သာမက Twitter ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ယက္မ်ားလည္းသံုးပါ။  ကမာၻေပၚတြင္ တြစ္တာသံုးသူအမ်ားအျပားရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တြက္တာႏွင့္မရင္းနီးၾကပါ။ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဝိုင္းဝန္းကူညီေစခ်င္းပါသည္။

၃။ တပ္ႏိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းလႈပ္ရွားမႈလုပ္သလိုမ်ိဳး၊ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားဆန္႔က်င္ေရး စတစ္ကာမ်ား၊ တီရွပ္မ်ားျပဳလုပ္လႈပ္ရွားသင့္ပါသည္။ အထူးသတိထားရန္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အမုန္းပြားေစမည့္ ေဖၚျပခ်က္၊ သေကၤတ၊ စာသားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထိုစတစ္ကာ၊ တီရွပ္မ်ားတြင္မပါမိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ ကုလား ဆိုေသာ အသံုးအႏႈံးမ်ိဳး)

၄။ အေမရိကန္သံရံုး၊ ၿဗိတိန္သံရံုး၊ ကုလသမဂၢရံုးစသည့္ရံုးမ်ားႏွင့္ BBC, VOA, DVB အစရွိသည့္သတင္းဌနမ်ားသို႔ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူမ်ိဳးတစ္ခုသဖြယ္ ေဖၚျပေရးသားေနမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာမ်ား အီးေမးမ်ားေရးသားေပးပို႔ပါ။ မိမိတို႔ထံမွ ထုိသုိ႔ေသာစာမ်ားလက္ခံရရွိပါမ်ားလ်ွင္ သူတို႔သည္ ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္လာပါလိမ့္မည္။

၅။ အဆိုပါသံရံုးမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားေရွ႕တြင္ဆႏၵျပၾကပါ။

၆။ ယူက်ဳကဲ့သို႔ေသာ ဆိုဒ္မ်ားမွတဆင့္ ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအေၾကာင္း မူဗီမ်ားတင္ေပးပါ။ ခန္းခန္းနားနား မူဗီျဖစ္ရန္မလိုပါ။ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကမ္းဖက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားခံစားေနရေၾကာင္း အင္အားႀကီးသတင္းမီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဒုကၡခံေနရသူမ်ားဟု ျမင္ေနၾကေသာ္လည္း တကယ္ခံစားေနရသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း power point ဆန္ဆန္မူဗီမ်ားဆိုျဖစ္ပါသည္။ (ခက္ေနတာက လိပ္ႏွစ္ေကာင္ကတဲ့ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္)


၁။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားသည္ ဘဂၤါလားေဒရွ္႔မွခိုးဝင္လာသူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ေဝပါ။ ကမာၻမွသိနားလည္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ အဂၤလိပ္လိုေရးတင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကမွ လူမ်ား)ႏွင့္ Friend မ်ားျဖစ္ေစရန္ လုပ္ထားပါ သို႔မွသာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥအျဖစ္မွန္ကို သူတို႔သိမည္ျဖစ္သည္။

၂။ Facebook သာမက Twitter ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ယက္မ်ားလည္းသံုးပါ။  ကမာၻေပၚတြင္ တြစ္တာသံုးသူအမ်ားအျပားရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တြက္တာႏွင့္မရင္းနီးၾကပါ။ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားဝိုင္းဝန္းကူညီေစခ်င္းပါသည္။

၃။ တပ္ႏိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းလႈပ္ရွားမႈလုပ္သလိုမ်ိဳး၊ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားဆန္႔က်င္ေရး စတစ္ကာမ်ား၊ တီရွပ္မ်ားျပဳလုပ္လႈပ္ရွားသင့္ပါသည္။ အထူးသတိထားရန္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အမုန္းပြားေစမည့္ ေဖၚျပခ်က္၊ သေကၤတ၊ စာသားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထိုစတစ္ကာ၊ တီရွပ္မ်ားတြင္မပါမိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ ကုလား ဆိုေသာ အသံုးအႏႈံးမ်ိဳး)

၄။ အေမရိကန္သံရံုး၊ ၿဗိတိန္သံရံုး၊ ကုလသမဂၢရံုးစသည့္ရံုးမ်ားႏွင့္ BBC, VOA, DVB အစရွိသည့္သတင္းဌနမ်ားသို႔ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွလူမ်ိဳးတစ္ခုသဖြယ္ ေဖၚျပေရးသားေနမႈမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာမ်ား အီးေမးမ်ားေရးသားေပးပို႔ပါ။ မိမိတို႔ထံမွ ထုိသုိ႔ေသာစာမ်ားလက္ခံရရွိပါမ်ားလ်ွင္ သူတို႔သည္ ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္လာပါလိမ့္မည္။

၅။ အဆိုပါသံရံုးမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ားေရွ႕တြင္ဆႏၵျပၾကပါ။

၆။ ယူက်ဳကဲ့သို႔ေသာ ဆိုဒ္မ်ားမွတဆင့္ ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအေၾကာင္း မူဗီမ်ားတင္ေပးပါ။ ခန္းခန္းနားနား မူဗီျဖစ္ရန္မလိုပါ။ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကမ္းဖက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားခံစားေနရေၾကာင္း အင္အားႀကီးသတင္းမီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဒုကၡခံေနရသူမ်ားဟု ျမင္ေနၾကေသာ္လည္း တကယ္ခံစားေနရသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း power point ဆန္ဆန္မူဗီမ်ားဆိုျဖစ္ပါသည္။ (ခက္ေနတာက လိပ္ႏွစ္ေကာင္ကတဲ့ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္)

ႏွာသခင္

။   ။ ကၽြန္ေတာ္ဥာဏ္မွီသေလာက္ေရးထားတာပါ။ ပိုေကာင္းတဲ့အႀကံဥာဏ္မ်ားရွိရင္လည္းေမးထဲပို႔ေပးၾကပါ တင္ေပးပါမယ္။No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...