ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, December 11, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္

ြျမန္မာအစစ္ပါ ... ေမးထဲေရာက္ေနတာၾကာၿပီ .... အခုမွတင္ေပးျဖစ္တယ္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...