ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, December 11, 2012

ဘာလဲေတာ့မသိဘူး ေမးထဲဝင္လာတာ ဒီအတိုင္းတင္ေပးလိုက္တယ္။

imagebam.com
္စာတစ္ေဆာင္လံုးဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္:   http://www.mediafire.com/view/?58mc7iiidmrjshp

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...