ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, December 15, 2012

ဒို႔တဏွာေမးေစတမန္

ေမးထဲဝင္လာသျဖင့္တင္ေပးလိုက္ပါသည္ .... အခန္းအေနအထား၊ ႏွင့္အခန္းထြင္းရွိပစၥည္းမ်ားအေနထား၊ အခန္းတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားထားသိုပံုမ်ားကိုၾကည့္၍ ျမန္မာအစစ္ျဖစ္ရန္ ၉၉.၉% ​ေသခ်ာသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ .....


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...