ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, December 12, 2012

ညွိဳ႕မဂၢဇင္းမွ အခ်ိဳ႔စာမ်က္ႏွာမ်ား

မဂၢဇင္းတစ္ခုလံုးကိုေတာ့ တင္ေပးထားခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆိုဒ္ကိုေတာ့ခ်ံဳ႕ထားရတယ္။ မဂၢဇင္းထဲကေကာင္းႏိုးရာရာပံုေလးေတြကို ဆိုဒ္ အႀကီးနဲ႔တင္ေပးလိုက္တာပါ။ .....imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...