ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, December 2, 2011

ေမာ္လၿမိဳင္သားတစ္ေယာက္ရဲ့ဇတ္ထုတ္ (၁)

ေမာ္လၿမိဳင္သားတစ္ေယာက္ရဲ့ဇတ္ထုတ္ဆိုၿပီး ကိုညမင္းသားဆီမွာတင္လာတယ္။ အဲဒီပံုေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့မူဗီ (၃) ပိုင္းအရင္ကထြက္ထားတယ္။ အခုပံုေတြကလည္း မူဗိကို screen shoot ဖမ္းထားတဲ့ပံုျဖစ္ေနၿပီး ထြက္ၿပီးသား မူဗီမွာမပါတဲ့အခန္းေတြအမ်ားႀကီးပါလာတယ္ ေနာက္ထပ္မူဗီေတြထပ္ထြက္ဦးမယ္ထင္တယ္ .....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...