ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, December 22, 2011

သုႏၵရည္ဦး

သုႏၵရည္ဦးဟုေခၚပါသည္။ ေခတ္ဦးကာလတုန္းကပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ေဟာင္းေသာ္လည္း ေကာင္းေနဆဲမႈိ႔တင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ........


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...