ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, December 28, 2011

မိုးယံ႐ႈိးမွ လႈပ္ေသာအိုးမ်ား

မိုးယံရဲ့ပြဲမွာ ဆိုင္းဆိုင္းရဲ့ေတာေဂၚလီသိခ်င္းသီဆိုမႈပါ။ မူဗီကိုေတာ့ ေနာက္မွပဲတင္ေတာ့မယ္

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...