ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Tuesday, December 20, 2011

ဒို႔တဏွာ ေမးေစတမန္ (၁)

ေမးထဲကိုေပးပို႔လာတဲ့ပံုေတြပါ။ ..... ေပးပို႔သူက ဆက္ရန္ရွိပါေသးသည္လို႔လည္းေရးထားပါေသးတယ္။
ေပးပို႔သူအေနနဲ႔ မိမိနာမည္ (nick) ကိုေဖၚျပေစလိုသည္။ မေဖၚျပေစလိုသည္မသိတဲ့အတြက္ နာမည္မေဖၚျပ ေတာ့ပါဘူး။ ေပးပို႔သူမ်ားအေနနဲ႔ နာမည္ေဖၚျပေစလိုလွ်င္ မည္သည့္အျမည္ေဖၚျပေပးေစလို႔ေၾကာင္းေမးထဲမွာတပါတည္း ေရးေပးေစလိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္ဆိုဒ္မွာမွ မတင္ရေသးတဲ့ ပံုေတြဆိုရင္လည္း ဘယ္ဆိုဒ္မွမတင္ရေသးေၾကာင္းေရးေပးေစလိုပါတယ္။ ပံုသစ္ေတြကို ေပးပို႔သူနာမည္နဲ႔ ဘေလာ့နာမည္ယွဥ္တြဲၿပီး ေရစာေလးလုပ္ခ်င္လို႔ပါ။

imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...