ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Thursday, January 5, 2012

အေနာက္တိုင္းမွအိုးသစ္ေလး

You Tube ကကူးထားတာပါ။ Candid Shot ေတြတရားဝင္မႈမဝင္မႈအတြက္ စဥ္းစားႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။ ဥပေဒအေၾကာင္းေတာ့နားမည္ပါ။ You Tube လိုဆိုဒ္မ်ိဳးကေတာ့ Illegal Material ​ေတြကို တင္အံ့မထင္။
imagebam.com

http://www.mediafire.com/download.php?wlza3prn4i9kr7p

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...