ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Sunday, January 15, 2012

စေနမင္းႀကီး၏ေမတၱာလက္ေဆာင္ (၄)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားလႊတ္ေပးလိုက္သည္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ စေနမင္းႀကီးမွ ထပ္မံစြန္႔က်ဲလိုက္ပါသည္ဟု အဆိုရွိ၏။ .......
imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...