ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Friday, November 11, 2011

ျမန္မာေမာ္ဒယ္ေလးေတြပါ...

အခ်စ္တကၠလိုလ္မွာတင္ထားတာေလးေတြမလာခဲ့ပါသည္။ .....................


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...