ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Saturday, November 5, 2011

Facebook ေပၚမွ အလန္းဇယားေလးမ်ား

အခုတင္ထားတဲ့ပံုေတြက ဖလမ္းဖလမ္းမေလးေတြရဲ့ ေဖ့ဘုတ္က ပံုေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လည္း ဆက္တင္ေပးပါဦးမယ္။
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...