ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, November 23, 2011

ပုံေဟာင္းေလးေတြပါ

အရင္တုန္းက အခ်စ္ရြာေဟာင့္ထဲကဟာေလးေတြပါ။ ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ေနလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။


imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...