ဘေလာ့တြင္ တင္ေပးေစလိုေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား dotahanar@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

Wednesday, November 16, 2011

စႏၵီျမင့္လြင္

စႏၵီျမင့္လြင္ပါ အခ်စ္တကၠိလ္ကယူလာပါတယ္။


imagebam.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...